Baci-Computers


Hitoria te kuvendit te kosoves

05/02/2009 14:23

 

Nga Habib Hyseni

www.baci-computer.tk

Historia e Kuvendit të Kosovës fillon që në kohën e Perandorisë Osmane në bazë të traditës së trashëguar nga organizimi i jetës shoqërore vetanake Ilire. Ngritja e kuvendeve lokale në një kuvend të përgjithëshem, ka ndodhur në Lidhjen e Prizrenit, ku gjitha kuvendet (Oda, Kuvende, Fise, Lidhje) e ndryshme lokale të ngritura në bazë të kësaj tradite u bashkuan në një Kuvend të përgjithëshem Shqiptar. Më këtë shqiptarët kishin krijuar qendren e tyre kuvenduese e cila e organizonte jeten shoqërore dhe ishte përgjegjëse për komunikim me format tjera të organizimit të shoqërive të huaja për kombit shqiptar. Përderisa pjesa e shqitarëve të mbetur nën zgjedhjen e huaj, mbetej nën organizimn e jetës sipas kësaj tratitës, pjesa në Republikën e Shqipërisë u mbllodh rreth Kuvendit të themeluar në Tiranë dhe ajo në Kosovë rreth Kuvendit në Prishtinë. Me ndarjen e Kuvendit Shqiptar në dy qendra, d.m.th Tiran dhe Prishtin në teritoret ku këto të dyja ishin pak a shumë në gjendje të kyenin funksionet e lartë përmendura, fillon edhe bashkimi i kuvendeve tjera lokale me to. Në anën tjetër kuvendet e mbetura jashtë këtyre dy qendrave, vazhdojnë organizimin e jetës shoqërore shqiptare nën administrmin e huaj. Ka edhe kuvende të tilla që ju kanë bashkangjitur Kuvendit të Greqisë

—————

BackBaci@neT